Castellano | Català


Política de Privacitat

Política de Privacitat y Avís Legal

Denominació legal de la companyia: Rose Real Estate Services, S.L. (en endvant LA COMPANYIA)
Adreça: C/ Sant Joan, 26 Bajos - 08191 Rubí - Barcelona
Telèfon: 936 991 993
Email de contacte: info@roseres.com
NIF o CIF: B64709405

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La companyia manifesta el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per això, l'informa de la seva política de protecció de dades perquè vostè determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a LA COMPANYIA.

LA COMPANYIA li informa que les seves dades personals introduïdes a través de la present pàgina web (en endavant, el Portal), així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació amb aquesta entitat, seran recollides en fitxers titularitat de LA COMPANYIA, que serà també la destinatària de les dades. Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar i prestar-li els serveis o productes que sol·liciti o contracti a través del Portal de LA COMPANYIA, facilitar el compliment i execució dels serveis que pogués sol·licitar, conèixer millor els seus gustos i opinions respecte als serveis de LA COMPANYIA i adequar els mateixos a les seves preferències, així com poder oferir nous serveis i enviar-li informació comercial relacionada amb les novetats i promocions de LA COMPANYIA.

Excepte en els camps en què expressament es determine el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol · licita. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que LA COMPANYIA li els serveis que sol·liciti.

Així mateix, en la recerca de total transparència en la relació amb l'usuari, LA COMPANYIA li informa de la utilització en aquest Portal d'altres mecanismes informàtics relacionats amb les dades personals, com són galetes i logs.

Les cookies són un missatge enviat pel servidor a l'ordinador de l'usuari, consistent en fitxers de text que s'emmagatzemen a la memòria de l'ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les cookies tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l'usuari entra en aquesta pàgina.

La finalitat de les cookies de LA COMPANYIA és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat del funcionament del Portal pot disminuir.

Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

Els logs són uns arxius emmagatzemats al servidor de LA COMPANYIA que registren dades sobre la seva navegació i que tenen per finalitat principal reunir informació sobre les operacions realitzades per vostè. També ens permeten seguir prestant els serveis que sol·licita, conèixer millor les seves preferències i oferir-li altres serveis que puguin adequar als seus gustos. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible.

Vostè tindrà la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de LA COMPANYIA, sol · licitant en els termes legalment establerts per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets, podrà dirigir-se per escrit a la direcció de LA COMPANYIA o al correu electrònic indicats a l'inici de la present Política de Privacitat.

LA COMPANYIA manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a LA COMPANYIA, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

LA COMPANYIA es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència de Protecció de Dades.

La present Política de Privacitat podrà ser complementada per qualssevol altres clàusules o condicions generals d'accés a determinats serveis, en cas que l'accés suposi alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En tot cas, aquestes especialitats no són aplicables a les seves dades personals en tant no accepti les esmentades clàusules o mencions.

 

AVÍS LEGAL

Condicions generals d'ús de la web

LA COMPANYIA li informa que l'accés i ús d'aquesta pàgina i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els productes o serveis que a través d'ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests productes o serveis pugui precisar l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text .

El Portal té per objecte promocionar les activitats que realitza i els productes que comercialitza LA COMPANYIA, de manera que la informació continguda en ell, excepte manifestació en contra, ho és només a aquests efectes promocionals o, si escau, una simple invitació a contractar i de cap manera constitueix una oferta vinculant. Tots els productes i serveis continguts en el Portal són comercialitzats o prestats per LA COMPANYIA de conformitat amb la normativa vigent.

LA COMPANYIA es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts del Portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació continguda en el portal.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa us convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou el Portal o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s'entén sense perjudici de qualssevol altres condicions generals que regulin l'accés a béns i serveis concrets dins del Portal.

Links o hiperenllaços

LA COMPANYIA li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no es pot fer responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l'accés o ús de la mateixa .

No es permetrà l'enllaç de cap pàgina web o d'una adreça de correu electrònic al Portal, excepte amb l'autorització expressa per escrit de LA COMPANYIA. Addicionalment, aquests enllaços han de respectar les condicions següents: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d'aquesta web, (b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de LA COMPANYIA de la pàgina que realitza l'enllaç.

En qualsevol moment, LA COMPANYIA podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al · legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de LA COMPANYIA.

Frames

LA COMPANYIA prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

Publicitat

Al Portal s'inserirà aquella publicitat de LA COMPANYIA o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès.

Sense perjudici del que estableix la política de privacitat LA COMPANYIA es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònimes sobre la utilització del Portal, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes d'acord amb les expectatives dels Usuaris.

No obstant això, LA COMPANYIA li informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d'obtenir informació sobre vostè, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d'aquesta informació pugui realitzar l'empresa anunciant, LA COMPANYIA no es fa responsable de les conseqüències que puguin derivar d'aquests usos, ni de la recollida d'aquesta informació.

Privacitat

LA COMPANYIA compleix la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una política de privacitat sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l'ús que es fa de les dades de caràcter personal, s'informa a l'Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d'aquest ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir-hi.

Seguretat

LA COMPANYIA manté en el seu Portal tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades i la informació que pugui facilitar a LA COMPANYIA a través del mateix, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

Responsabilitats de l'usuari

L'Usuari es compromet a utilitzar els serveis del Portal d'acord amb els termes expressats en el present Avís Legal i la mera utilització dels mateixos implicarà l'acceptació d'aquest.

L'Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de LA COMPANYIA així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logotips o continguts del Portal, serà responsable davant LA COMPANYIA de la seva actuació.

Responsabilitats de LA COMPANYIA

Ús incorrecte del Portal: LA COMPANYIA ha creat el Portal per facilitar l'accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal, per tant, l'accés al Portal i l'ús correcte de la informació continguda en la mateixa són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable LA COMPANYIA per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l'usuari.

Utilització dels continguts: LA COMPANYIA facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents, no obstant això, LA COMPANYIA no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l'ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l'àmbit al qual es dirigeix ​​el Portal, ni de les conseqüències que pugui generar l'aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis al fet que es pugui accedir a través del Portal, la responsabilitat final recaurà sempre sobre l'Usuari. Així mateix, LA COMPANYIA no podrà controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys que es puguin causar per aquests continguts de tercers.

Publicitat: LA COMPANYIA inclourà al Portal publicitat pròpia o de tercers per oferir productes o serveis que consideri que poden ser del seu interès. No obstant això, LA COMPANYIA no pot controlar l'aparença d'aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació d'aquests productes o serveis i, en conseqüència, LA COMPANYIA no respondrà de cap dany que es pogués generar l'usuari per aquestes causes.

Virus: LA COMPANYIA es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infal · libles i, per això, LA COMPANYIA no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements nocius. En conseqüència, LA COMPANYIA no serà responsable dels danys que els mateixos puguin produir als usuaris.

Errors tecnològics: LA COMPANYIA ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Portal i farà tots els esforços perquè aquest no pateixi interrupcions, però no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels productes o serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar per la falta de disponibilitat i pels errors en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a L' COMPANYIA.

Intercanvi d'informació: el Portal conté determinades zones pensades perquè els diferents usuaris puguin posar en comú les seves experiències i per fomentar l'intercanvi d'informació. No obstant això, LA COMPANYIA únicament actua en aquests fòrums com a lloc de reunió, i no controla les expressions abocades en els mateixos, pel que no assumeix cap responsabilitat per la veracitat o pertinència de les manifestacions efectuades en ells pels Usuaris.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a LA COMPANYIA o entitats col · laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel · lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi autorització expressa per escrit de LA COMPANYIA.

Els continguts del Portal estan igualment protegits per drets de propietat intel · lectual de LA COMPANYIA o de tercers. L'ús dels continguts elaborats per LA COMPANYIA o per alguna de les entitats del seu Grup es permet en l'àmbit d'una relació contractual amb la mateixa o amb aquestes entitats.

LA COMPANYIA declara el seu respecte als drets de propietat intel · lectual i industrial de tercers, per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb LA COMPANYIA en la direcció de correu electrònic indicada al principi de les presents polítiques.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els productes o serveis d'aquest Portal, serà la llei espanyola, llevat que les normes de protecció dels usuaris estableixin la aplicabilitat d'una legislació diferent.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l'ús i adquisició dels productes o serveis que s'hi puguin oferir, LA COMPANYIA i l'Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l'Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol oa qualsevol altre fur l'aplicabilitat vingui imposada per les normes de protecció dels consumidors i usuaris.